top of page

A million for a million

A million for a million

Det finns en pågående debatt om renovering av Miljonprogrammen i Sverige Debatten tycks idag vara på idé och t.o.m drömstadiet Spridda engagemang bildar en helhet men det känns som om vi trots allt börjar inringa vissa frågeställningarna bland beslutsfattare, politiker, byggentreprenörer, arkitekter konstnärer etc


En del exempel har redan genomförts då man livar upp fasaderna och gör det färggrannt och i en stil som känna ”up to date” Entreérna görs om till en slags radhusentreér som liknar ett försök att öja statusen Dessa ansatser ifrågasätter jag medför någon kvalite socialt ekonomiskt kulturellt, det finns andra t ex subtilare sätt att skapa variation Det skulle vara ett kostsamt misstag att genomföra som skulle bidra till ytterligare stagnation och segregation decennier framöver.


Det behövs andra nya initiativ


John Ruskin skriver ang restaurering av byggnader i Seven ”Lamps of Architecture”, 1849


“That peculiar character, however, which separates the picturesque from the characters of subject belonging to the higher walks of arts (and this is all that is necessary for our present porpose to define ) may be shortly and and decisively expressed. Picturesqueness, in this sense is Parasitical Sublimity”


Restaurering blir här en konstart.


Vad man kan se att begreppen renovering och restaurering går in i varandra i denna fråga jag kommer hädanefter använda begreppet restaurering, då jag anser att detta är moderna byggnader värda att iordningställas delvis bevaras på till ett funktionsmässigt ändamål etc


Orsakerna till ett snabbt utförande och med låg kvalité inom byggande beror nog ofta på politiska felbeslut.Det finns också orsaker att finna i ett tidigare skede Sverige har ögonen på sig vad gäller invandrarpolitiken FN:s råd om Mänskliga Rättigheter gav 2010 Sverige en rekommendation att se över den svenska invandrarpolitiken. Sverige rekommenderas bli bättre på att te x motverka hatbrott. Stigman måste bort och vi måste med öppen famn ta emot våra nyanlända. Jag bidrar till debatten med mina tankar och idéer från erfarenheter, arbete i tex utvecklingen av ett bostadsområde med grön och social hållbarhet med 1500 enheter i tidigt skede nära Stockholms City som arkitekt/developer, uppdrag i att utveckla Miljonprogrammsområde socialt, kulturellt, ekonomiskt och tankarna är riktade till likande områden i Europa och världen över. Tex i delar av Afrika där det drivs en liknande fastighetspolitik bedrivs idag Lite av mina tankar just nu: Om vi restaurerar skulle vi kunna göra lägenheterna mer flexibla, enklelt ombyggbara En slags ”open housing” som kan anpassas efter varje boende. sk slutkund på ett enkelt sätt. De boende skulle kunna vara med och reparera sin lägenhet och på så sätt kunna bo kvar vid ökade kostnader för boendet Dessutom blir det skräddarsyttvad gäller kultur religion etc Det vore bra om varje hus eller område var ett slutet ekologiskt system i möjligaste mån Man ska förstås göra en grön varsam restaurering av installationerna Delar kan återvinnas och delar måste bytas ut. Stommarna kan man bygga vidare på Fasaderna tycker jag ska restaureras i dess ursprungliga form i möjligaste mån Med högre kvalité och långsiktigt tänkande, bevarande av dess kulörer och starka modernistiska uttryck. Detta är ett kulturarv att bevara. Tycker absolut att de skivhus som finns i tex Bredäng kan vara mycket vackra med sina gröna gårdar Man kan lätt se Le Corbusier visioner i dem med med mycket som luft och rymd som han skapade med bl a le Le Modulor som utgångspunkt, ett proportioneringssystem som han tyckte sig se globalt och försökte bevisa. Intressant för oss alla vore att komma in i hemmen och äta en måltid tillsammans och ta del av varandras olika kulturella bakgrund Grundläggande värden som vi har gemensamt är oändliga Men detta är varat som folkvandring skapat och som Martin Heidegger skriver i ”Varat och tiden” 1927 utgår varat från omsorgen. Tror ej på en övertro till historien i ett te x ett projekt att restaurera Miljonprogrammen, även om jag förstås ej tycker vi ska vara historielösa Alla människor har sina rötter och sin historia, alla länder har sin historia trots globaliseringen där allt givetvis tycks ske i nuet Framöver ska det byggas mycket bostäder igen pga ny bostadsbrist, framförallt i urbana områden och vi har mycket att lära av misstagen kring Miljonprogrammen Låt oss inte lättvindigt välja markområden, enkla standardiserade finansiella lösningar, ogenomtänkt estetik etc och låt oss framförallt inte glömma de boende som med en finansell term kallas slutkund. Jag tror på att arkitekter i Sverige kan bygga bort delar av problem, att det faktiskt går att bygga bort problem i värlfärdens Sverige Tror vi svenska arkitekter ska våga tro på det Ett sätt är att arkitekten arbetar för slutkund och som konsument måste man också få inflytande Som arkitekt/developer i restaureringen av Miljonprogrammen förslår jag Restaurering av fasader till en högre kvalite men bevarande av dess uttryck. Öpnna flexibla lägenhetslösningar sk ”open housing” anpassade till varje boende tex en familj Grön varsam restaurering av installationer genom svenska innovationer, restaurering av stommar Omsorg, skötsel om gensamma ute och innemiljöer, t ex av de boende själva Finansiella lösningar där slutkund ges inflytande ekonomiskt, arbetsmässigt etc och får då också ekonomiska lättnader i sitt boende De som hyr kan själva restaurera sin lägenhet trapphus etc och få avdrag på hyran Ge de boende inflytande i hela restaureringsprocessen så att de ekonomiskt ges möjlighet att bo kvar, ges en röst vid sidan av andra inblandade Grundläggande är att alla människor har lika mycket värde måste bli ett begrepp i byggandet, utgångspunkten bör vara win-win med de boende i restaureringen av Miljonprogrammsområdena Många fler aspekter har förstås kommit upp när jag skrivit om detta men detta bildar en utgångspunkt Detta är en ansats till debatt kring frågan men jag kanske får nöja mig med att förstå historien Det är många krafter som styr i vår värld . Gärna kommentarer eller kontakta mig om Du vill ha en vidare diskussion ? Agneta Eriksson Hildén arkitekt SAR/ MSA info@cinearchitecture.com

Comments


Featured Posts
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page